LPS 2000

  • Felsökning-reparationer avloppspumpar.
  • Kontroller samt förebyggande underhåll enskilda - ansamlande stationer.
  • Entreprenad och montering av pump-brunn inklusive el-installation.
  • Felsökning och åtgärder vid stopp i avloppsnät.
  • Uthyrning bytespumpar vid havari.


 

loading...

Utbytessystemet
När pumpen larmar eller är i behov av service.


Alltjänst Lidköping AB erbjuder ett utbytessystem av LPS pumpar.
Det fungerar så att vi åker ut till kunden och byter ut den trasiga pumpen till en nyreoverad pump.
Vi tar sedan med oss kundens pump till vår verkstad och reparerar den.
Alla slitage och trasiga delar byts ut på pumpen så att vi kan lämna ut den till nästa kund i gott skick.
Kunden debiteras sedan för reparation, reseersättning, delar och arbete för vår utryckning till kundens adress.
Det går också bra att komma in till oss med pumpar som har behov av renovering.

Vill du ha mer information om utbytessystemet så kontakta oss gärna.