Alltjänst Lidköping startade sin verksamhet 2014 som ett enskild firma av  Edvard Appelman.
2019 ombildades förtaget till aktiebolag.

Född i Norge och flyttade till Sverige 2001. Är i grunden elektriker och har arbetat med el-installationer i bostäder och industri. Innehar BB1.
Har varit lastbilschaufför och kört på kontinenten i ca 20 år och på senare tid jobbat i byggnadsbranchen vid ett byggföretag parallellt med pumpservice.

Alltjänst Lidköping specialiserar sig  på service, underhåll och reparationer av pumpar och tryckavloppsystem inom LPS (low pressure sewer) från Skandinavisk Kommunalteknik AB och Robota AB med mera.

Med ett stort nätverk av entreprenörer inom grävtjänster, spol-slamsugning och god kontakt med SKT och Robota löser företaget snabbt och effektivt problem utan större driftstörningar.