ALLMÄNT OM TRYCKAVLOPP

Avloppet fungerar för många hushåll som en soptunna.
0
Man slänger ner massor av objekt som bland annat topps, bindor, tamponger, snuspåsar, barnservetter, hushållspapper, hår, kattsand med mera.
0

Fett, matolja, lösningsmedel spolas också ned i systemet.
0

Pumpen har en skärande funktion som kvarnar ner det som hamnar i avloppet, men inte obegränsad.
0

Allt ovannämda leder till att pumpen får stor slitage, samlar på sig avlagringar och kan korta ner pumpens levnadstid.
 

Miljön i avloppstanken är också en viktig del av pumparnas slitagepåverkan.

Föremål som normalt INTE ska hamna i avloppet kan leda till pumphaveri, driftstörning för eventuella mellanpumpstationer, stopp i ledningsnätet och skador på kommunens reningsverk.
 

Regelbundet tillsyn och service leder till längre hållbarhet på utrustningen, oavsedd pumpfabrikat som är monterad i avlopps-stationen.

 

Snälla, tänk er för va ni spolar ner i avloppet, det kan bli kostbart och skapar problem för alla.

Läs gärna ABVA (allmänna bestämmelser om vatten- och avloppstjänster)
 

---   ---   ---

Alltjänst Lidköping AB är godkänt av
Skandinavisk Kommunalteknik AB
och
ROBOTA AB
som serviceföretag.
 

NU FINNS DOM
Etiketter att klistra på toaletter eller liknande.
Ett måste för offentliga miljöer,
hyresfastigheter eller slarviga personer.
Finns  i svart eller vit.
10 x 10 cm.
PRIS: 25 kronor st inklusive moms


RING FÖR INFO - 070 22 58 369